English

|

עברית

דף הבית אודות תחנות תדלוק ציבוריות תחנות בשרות עצמי אספקה ישירה חנויות נוחות הוראת קבע חשבוניות לאימייל מחירון צור קשר
שירות חדש לקהל לקוחותינו
החשבונית החודשית מגיעה אליכם באמצעות הדוא"ל במקום בדואר רגיל.

שרות חדש ללקוחותינו - חשבוניות ישירות לאימייל!

באמצעות שירות זה תוכל:
לקבל את החשבונית לאימייל שלך עד ה-4 לחודש העוקב.
להוריד את כל החשבוניות החודשיות לתיקייה במחשב, ולשמור אותן שם.
לתרום לאיכות הסביבה על ידי חיסכון בנייר.
לתשומת לבכם:
השירות ניתן חינם.
בכל עת ניתן לבקש לשלוח העתק נאמן למקור של החשבונית בדואר רגיל.
החשבוניות הינן בפורמט של "מסמך ממוחשב" וחתומות בחתימה דיגיטלית לפי חוק החתימה האלקטרונית בישראל.
לקהל לקוחותינו הזקוקים לחשבונית לצורך הצגתה והתחשבנות מול הרשויות השונות
חשבוניות החיוב ישלחו אליכם בדואר אלקטרוני באמצעות דיוור ישיר אלקטרוני, לאחר שעברו תהליך חתימה דיגיטלית כחוק.
לידיעתכם – ע"פ חוזר מס הכנסה 24/2004, תכנון ומדיניות/ביקורת מערכות ממוחשבות/ניהול ספרים, חוזר מס ערך מוסף
המחלקה המקצועית ומח' ביקורת חשבונות מיום 1 בספטמבר 2004, חשבוניות ממוחשבות המדוורות בדואר אלקטרוני,
קבילות ככל חשבונית אחרת ומשמשות להתחשבנות אל מול רשויות המע"מ ורשויות נוספות בישראל.
האמור לעיל אינו ניתן כייעוץ אלא כמידע בלבד.
איך מצטרפים
אנא מלא את הפרטים הבאים:
חשבוניות באימייל - אנא מלאו פרטיכם מטה ושילחו אלינו  
שם*
משפחה*
חברה
ת.ז./ח.פ.*
טלפון לבירורים*
כתובת מייל עדכנית*
אישור לקבלת חשבוניות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המצוינת בזאת, במקום בדואר הרגיל.*   אשר
שדות חובה*