• בנזין 95 שרות מלא - 5.66 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 5.45 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 7.77 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 7.74  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 15.69 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  2.96 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 13.74 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.10 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13297.92 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)