• בנזין 95 שרות מלא - 7.93 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 7.72 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 10.04 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 10.05  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 18.17 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  4.37 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 16.18 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –5.60 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  15417.57 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)