• בנזין 95 שרות מלא - 6.7 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.49 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.81 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.77  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.28 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  3.29 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 14.88 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה – 3 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן – 13802.19 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)