• בנזין 95 שרות מלא - 6.52 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.31 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.63 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.61  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.49 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  3.19 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 14.55 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.18 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13981.68 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)