• בנזין 95 שרות מלא - 5.10 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 4.89 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 7.17 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 7.21  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 15.32 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  2.99 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 13.41 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.10 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  12981.68 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)