• בנזין 95 שרות מלא - 6.55 ש"ח כולל מע"מ
  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.35 ש"ח כולל מע"מ
  • בנזין 99 - 8.66 ש"ח כולל מע"מ
  • בנזין 98 - 8.57  ש"ח כולל מע"מ
  • סולר תחבורה - 16.02 ש"ח כולל מע"מ
  • גפ"מ  2.99 ש"ח כולל מע"מ
  • נפט 14.67 ש"ח כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן – 13579.97 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)