• בנזין 95 שרות מלא - 6.39 ש"ח כולל מע"מ
  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.19 ש"ח כולל מע"מ
  • בנזין 99 - 8.50 ש"ח כולל מע"מ
  • בנזין 98 - 8.41  ש"ח כולל מע"מ
  • סולר תחבורה - 15.86 ש"ח כולל מע"מ
  • גפ"מ  3.15  ש"ח כולל מע"מ
  • נפט 14.52  ש"ח כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן – 13443.22 שח (המחיר אינו כולל מע"מ)