• בנזין 95 שרות מלא - 5.42 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 5.21 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 7.53 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 7.50  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 15.42 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  2.80 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 13.48 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.10 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13067.15 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)