• בנזין 95 שרות מלא - 6.39 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.18 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.50 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.46  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.28 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  2.81 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 14.77 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.10 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13802.19 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)