• בנזין 95 שרות מלא - 6.58 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.37 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.69 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.65  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.32 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  3.06 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 13.10 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.10 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13836.36 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)