• בנזין 95 שרות מלא - 6.35 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.14 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.46 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.42  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.33 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  3.08 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 14.69 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.10 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13844.92 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)