• בנזין 95 שרות מלא - 6.22 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.01 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.33 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.28  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.19 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  3.26 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 15.73 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה – 3 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13725.27 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)