• בנזין 95 שרות מלא - 6.33 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.12 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.44 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.39  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.30 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  3.07 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 14.75 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.10 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13819.28 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)