• בנזין 95 שרות מלא - 6.27 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.06 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.38 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.36  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.23 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  2.89 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 14.33 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה –3.18 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  13759.45 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)