• בנזין 95 שרות מלא - 6.80 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 95 שרות עצמי - 6.59 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 99 - 8.91 ש"ח כולל מע"מ

  • בנזין 98 - 8.86  ש"ח כולל מע"מ

  • סולר תחבורה - 16.53 ש"ח כולל מע"מ

  • גפ"מ  3.36 ש"ח כולל מע"מ

  • נפט 15.07 ש"ח כולל מע"מ

  • אוריאה במשאבה – 3 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן – 14015.87 ש"ח / ק"ל (המחיר אינו כולל מע"מ)