חברת "יונה אברך" פועלת בענף הדלק משנת 1955. החברה בבעלות פרטית ומעסיקה כ- 200 עובדים. לחברה רישיון לפעול כחברת דלק. רישיון זה מאפשר לה לרכוש דלקים בבתי הזיקוק ולשווקם במשק הדלק הלאומי. פעילות החברה מתמקדת במספר תחומים : תחנות תדלוק ציבוריות, תחנות תדלוק בשירות עצמי, אספקה ישירה ללקוחות, מערך הובלה וחנויות נוחות. בנוסף החברה משקיעה בתחום הנדל"ן והטכנולוגיה.
החברה מפעילה תשע תחנות תדלוק ציבוריות, הפתוחות לציבור הרחב, חלקן- מהגדולות בארץ.התחנות נבנו בסטנדרטים גבוהים תוך הקפדה על איכות, מקצועיות ועיצוב.

תחנות תדלוק בשירות עצמי

החברה מובילה בתחום התחנות בשרות עצמי בסקטור ההתיישבותי. הפעלת התחנות נעשית על ידי חברת אברך - אלון, חברה בבעלות שווה של החברה ושל קבוצת דור-אלון. חברת אברך אלון מפעילה רשת תחנות בשירות עצמי, המונה כיום כ- 80 תחנות. התדלוק העצמי מתבצע באמצעות מפתח או תג אישי , אשר לו מצורף קוד סודי, הניתן לכל לקוח הזכאי לקבל את המפתח או את התג.
יש לציין כי שיטה זו ייחודית ובלעדית לחברה.

אספקה ישירה

חברת יונה אברך מספקת באופן ישיר מוצרי דלק ושמנים למפעלי תעשיה, חברות הובלה, חממות, קבלני פיתוח ובניין, קבלנים בסקטור החקלאי, מוסכים ולקוחות פרטיים, לרבות לצורך חימום ביתי בימות החורף. מוצרי הדלק כוללים:סולר לתחבורה ותעשייה, נפט, בנזין, שמנים ומזוט .

מערך הובלה

לחברה צי מכליות באמצעותן מסופקים הדלקים ללקוחות החברה ולתחנותיה. צי המכליות שבבעלותה מאפשר לחברה לתת שירות אמין, יעיל וזמין, תוך התאמה לצורכי הלקוח.

חנויות נוחות - Convenience Stores

בבעלות החברה חנויות נוחות במתחם תחנות הדלק הציבוריות הפועל תחת המותג "Buy the Way" (סימן מסחרי רשום). חברת יונה אברך הייתה הראשונה להקים בארץ חנות נוחות בתחנות הדלק, ביציאה הצפונית מכפר -סבא . לחברה נסיון וידע רב בהקמתן והפעלתן של חנויות נוחות. בעתיד תפתחנה חנויות נוחות נוספות באתרים שונים. החנויות הוקמו על פי קונספט מקורי ומעניין. שווה ביקור.

חברות בנות

בבעלות החברה חברות בנות העוסקות בעיקר בתחומי הנדל"ן והטכנולוגיה