להדפסת טופס הוראת קבע לחץ כאן לטופס הוראת קבע .

אנא מלאו את הפרטים הבאים בטופס הוראת הקבע:

  • שם בעל החשבון ומס' תעודת זהות.

  • שם הבנק או מספרו, מס' סניף הבנק, ומס' חשבון הבנק (מלאו בראש הדף).

  • חתמו במקום המיועד לכך ( מסומן ב-X –חתימת בעל החשבון).

אנא שלחו לפקס מס' 09-7430618.

טלפון לברורים 09-7775006 איילה