• בנזין 95 שרות מלא - 7.94 ש"ח כולל מע"מ . 
  • בנזין 95 שרות עצמי - 7.72 ש"ח כולל מע"מ, 
  • בנזין 99 - 10.05 ש"ח כולל מע"מ , 
  • בנזין 98 - 10.10  ש"ח כולל מע"מ, 
  • סולר תחבורה - 18.60 ש"ח כולל מע"מ
  • גפ"מ  3.60 ש"ח כולל מע"מ
  • נפט 15.98 ש"ח כולל מע"מ
  • אוריאה במשאבה –5.35 ₪ כולל מע"מ
  • סולר תחבורה מחיר מתקן –  15785.10 ש"ח / ק"ל -המחיר אינו כולל מע"מ